Extraescolars

AMPA Soler de Vilardell / Extraescolars

Les activitats extraescolars de l’escola Soler de Vilardell les organitza l’AFA, conjuntament amb l’escola, i es realitzen fora de l’horari escolar.

 

Entenem que les activitats extraescolars permeten garantir un entorn educatiu, de relació i lúdic per als infants. Cal tenir en compte, però, de no sobrecarregar-los. Les activitats extraescolars no haurien de superar les 3-4 hores setmanals. Recordeu que els vostres fills necessiten temps lliure i també temps per estar amb vosaltres.

 

Les activitats extraescolars han de ser prou atractives i interessants per a ells, doncs es fan en el seu temps lliure. Una bona manera d’encertar l’activitat extraescolar dels vostres fills és preguntar-los directament quina activitat volen fer. No és aconsellable obligar-los a escollir una activitat. És més profitós escoltar les seves preferències i motivar-los per fer l’activitat.

 

El caràcter i les habilitats de l’infant o del jove ens poden servir de referència a l’hora de triar una activitat per a ells. De vegades tenim tendència a intentar que el nostre fill o filla destaqui en una activitat que nosaltres no vam poder fer. A l’hora d’escollir heu de centrar-vos només en els interessos dels vostres fills. També heu d’evitar escollir una activitat per raons de gènere, ja que ni sempre els nois són millors que les noies en esports, ni sempre les noies són millors que els nois en dansa.

 

D’altra banda, recordeu que les activitats extraescolars també són espais educatius i d’influència. Cal mostrar interès per les activitats que fan els nois o joves i amb qui es relacionen, siguin adults o de la seva mateixa edat.

ACTIVITATS

Piscina Infantil

Cursets de natació al centre “Sot de les Granotes” situat al carrer Francesc Macià, 15.

 

Infantil (P3, P4 i P5):

 • El número mínim d’alumnes per fer l’activitat és de 6 infants.
 • Els familiars podran baixar amb la mainada que ho necessiti tant al principi de l’activitat com al final, i es podran quedar al mateix centre per seguir l’activitat.
 • Es disposarà de 3 vestuaris mixtes.

 

Horaris i preus:

Dimarts de 17.45 a 18.30h

Socis: 53 € / trimestre

No socis: 57 € / trimestre

 

Material:

Banyador, casquet de bany, tovallola i xancletes.

 

El transport fins al centre “Sot de les Granotes” és a càrrec de la família.

 

Si hi hagués algun nen/a amb alguna patologia caldrà avisar al responsable de l’activitat.

 

A principi de curs s’entregarà una targeta a cada família per poder accedir a la zona de vestuaris. La targeta s’ha de retornar al final de curs. Si no es retorna, el seu cost és de 3€.

Taekwondo

El taekwondo es un art marcial de les mes completes que existeix, on hi ha una fusió d’esport i d’art marcial, l’alumne aprendrà els atacs, defenses, pumses, nocions de combat…

 

En l’aspecte físic , el taekwondo ajuda a desenvolupar al màxim totes les capacitats pròpies del nostre cos, força, elasticitat, resistència, integració, adaptació, així com un desenvolupament harmònic i funcional de tot el nostre organisme.

 

Espiritualment, aquest esport ensenya als seus participants a de ser perseverants amb els objectius dissenyats. A més d’inculcar una sèrie de valors de l’educació i del companyerisme, els nens aprendran a respectar tant al seu mestre com als seus companys.

 

Contribució del Taekwondo en el procés formatiu dels nens i nenes:

 1. Exercita la concentració i la disciplina, creant hàbits que ajudaran al nen en els seus estudis i tasques.
 2. Fomenta el respecte i l’educació, fent que el nen/a sigui més comprensiu, tingui millor control personal i creï actituds positives cap als altres.
 3. La conquesta de la confiança i seguretat en si mateix/a farà que el nen/a se senti segur/a i amb confiança de les seves possibilitats en diferents situacions de la vida quotidiana.
 4. Millora de la seva forma física, oferint al seu cos resistència, increment d’energia, estímuls, flexibilitat, reflexes i motricitat, que milloraran el seu estat físic i afavoriran al seu desenvolupament.

Aquesta activitat extraescolar serà dirigida per un professional en Taekwondo que serà qui ensenyi, gestioni i controli les classes.

 • L’activitat va dirigida a: P5, 1r, 2n, 3er, 4t, 5è i 6è.
 • Preus de l’activitat:
  • 1 dia a la setmana: SOCIS 19 € / NO SOCIS 22 €
  • 2 dies a la setmana: SOCIS 27 € / NO SOCIS 30 €
 • Dies de l’activitat: dilluns / divendres.
 • Els monitors recolliran els nens a les classe, a partir de les 16h45, en 15/20 minuts estaran berenant, intentant en tot moment començar la activitat a les 17h15. L’activitat acabarà a les 18h15.
 • En el preu inclou una assegurança esportiva per a tot un curs, així com tot el material que s’utilitza a l’activitat.

Cal tenir en compte:

 • El pagament de cada activitat es realitzarà a principi de mes.
 • Es recuperaran aquelles classes en les què el monitor/a no hagi pogut assistir.

Preguem màxima puntualitat a l’hora de recollir els vostres fills i filles.

Ioga

Classes de ioga impartides per un grup de professors/es de ioga que, convençuts dels beneficis, treballen per portar aquesta pràctica a les escoles a tots.

Entenent l’escola com un espai holístic i integral amb infraestructures molt preparades i aprofitables per acollir aquesta activitat a una visió de desenvolupament i creixement que no es limita a l’etapa de la infància.

 

Dirigida a alumnes de P3, P4, P5, 1r, 2n, 3er, 4t, 5è i 6è.

 

Horaris i preus:

Dimecres, de 17:15 a 18:00h

Socis: 25 € mensuals

No socis: 27 € mensuals

 

Material:

Una manta i una esterilla.

S’aconsella berenar lleuger (fruits secs o fruita).

NORMATIVA I INFORMACIÓ

Inscripcions i Baixes

Inscripció

Cal formalitzar la inscripció fent ús del formulari a tal efecte que es pot trobar a la web de l’AFA. L’Afa marcarà un dia a principi de curs per presentar les extraescolars, resoldre dubtes i recollir les inscripcions. Les inscripcions fora del termini establert seran acceptades prèvia consulta amb el responsable de l’activitat i es poden entregar a l’escola, a l’Afa o al responsable de l’activitat assegurant-se que l’Afa està informada (via correu electrònic, preferentment).

 

Documentació:

 

Per poder gaudir de les extraescolars caldrà estar al dia del pagaments a l’Afa.

 

Per garantir un bon funcionament és molt important realitzar totes les notificacions per escrit.

 

Baixa

La baixa o modificacions en la inscripció s’ha de notificar per escrit (al correu electrònic de l’Afa) abans del dia 25 del mes anterior.

 

Cobrament

El primer pagament serà en el moment de la inscripció. Els següents es faran domiciliats entre els dies 4 i 5 del mes corrent.

 

En el cas que l’alumne sigui beneficiari de beques o del Projecte Xarxa, el preu del rebut es modificarà d’acord amb l’ajut concedit.

 

Per garantir l’eficàcia del sistema, es controlarà estrictament el pagament de les quotes i no s’admetran retorns no justificats de rebuts. Els usuaris que deixin d‘abonar algun dels rebuts hauran de regularitzar la seva situació el més aviat possible ja que, en cas contrari, l’Ampa es reserva el dret de no admetre aquests usuaris en el moment que es produeixi l’acumulació d’un rebut.

 

Les comissions bancàries generades per la devolució de rebuts seran abonades pel receptor del rebut. Aquestes suposen un increment de 3 euros.

Funcions dels monitors

El monitor/a ha de ser a l’escola 10 minuts abans d’iniciar l’activitat. Recollirà els nens i les nenes al finalitzar les classes al lloc acordat amb la Direcció de l’escola i berenaran abans de fer l’activitat.

 

El monitor és responsable dels infants, del material, de l’aula… Haurà de  notificar a la comissió de qualsevol incident o anomalia ocasionada durant el transcurs de l’activitat. Per cada activitat hi ha una persona responsable, preferiblement una família que participi a l’activitat. Al finalitzar l’activitat, tot el material ha de quedar correctament col·locat en el seu lloc.

 

Ha de portar un control d’assistència diari (passar llista, annex 1) i traspassar la informació a l’Afa (per correu electrònic) a final de mes.

 

Mai pot haver-hi cap infant sol. El monitor ha d’estar present en tot moment (aula, desplaçaments…).

 

A la sortida, cada monitor s’assegurarà que cada infant ha estat entregat als seus pares o la persona autoritzada.

 

En el cas que el monitor no pugui assistir a l’activitat per causa justificada, haurà de comunicar-ho amb antelació a l’escola i al responsable de la comissió d’extraescolars o les famílies participants.

Obligacions dels usuaris

 1. Portar el berenar a la motxilla.
 2.  Puntualitat a l’hora de recollir els infants.
 3.  Cuidar els espais i les instal·lacions del centre.
 4.  Respectar els monitors/es i companys/es.
 5.  Complir els horaris establerts.

– L’alumnat ha de ser conscient que en l’horari no lectiu, hi ha una natural continuïtat del que és i significa la convivència dins el centre.

– Si el nen/a no ve a extraescolars cal notificar-ho.

 

El mal comportament dels nens/es serà sancionat amb les mesures disciplinàries, que decideixin els monitors/res i  parlades amb els pares. L’Ampa sempre n’estarà informat. Si la conducta no millora l’Ampa es reserva el dret d’expulsar el  nen o la nena de l’activitat.

 

No es pot recollir cap nen/a, sense justificació un cop començada l’activitat . Caldrà entregar la justificació al monitor o monitora.

Anulacions

L’Afa es reserva el dret d’anul·lar l’activitat, sempre prèvia valoració conjunta amb les famílies inscrites i la junta. Davant del supòsit, per exemple, que baixi el número d’inscrits per sota del mínim establert, es podria valorar augmentar la quota per família per cobrir les despeses de l’activitat.

Consultes o suggeriments

Si necessiteu comentar qualsevol aspecte sobre les extraescolars podeu fer un escrit i deixar-lo a la bústia de l’Afa o bé comunicar-ho a través d’un correu electrònic indicant el nom del vostre fill o filla, el vostre telèfon de contacte i el motiu de l’escrit. L’Afa es posarà en contacte amb vosaltres al més aviat possible.

Contacte

Comissió extraescolars
ampasolerdevilardell@gmail.com
Escola Soler de Vilardell: 93 867 24 39